0207303390 info@swappis.fi

MYYN­TI­PAIK­KA VII­KOK­SI

sisäl­tää: hyl­ly­kön sekä rekin, hen­ka­rit, 90 hin­ta­lap­pu­tar­raa, 3 häly­tin­tä sekä pai­kan päi­vit­täi­sen sii­vouk­sen

HIN­TAAN 25€/ viik­ko

 

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan tiloi­him­me ja varaa­maan itsel­le­si myyn­ti­paik­ka itse­pal­ve­lu­kirp­pik­sel­tä. Voit teh­dä varauk­sen myös kir­jau­tu­mal­la Kirp­pa­ri Kal­leen.

Itse­pal­ve­lu­kirp­pik­sen hyl­ly ja rek­ki­pai­kan nor­maa­li hin­ta on 25€/ viik­ko ja pelk­kä hyl­ly­paik­ka 15€/ viik­ko.

 

 

Ter­ve­tu­loa kirp­pu­to­ril­lem­me Lah­den Hol­maan!

Ava­sim­me 10.kesäkuuta Lah­teen uuden, hie­man eri­lai­sen kirp­pu­to­ri­ko­ko­nai­suu­den. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan tiloi­him­me ja varaa­maan itsel­le­si myyn­ti­paik­ka itse­pal­ve­lu­kirp­pik­sel­tä. Voit teh­dä varauk­sen myös kir­jau­tu­mal­la Kirp­pa­ri Kal­leen.

Kah­vio-nurk­kauk­ses­tam­me on kah­vi-sekä väli­pa­la-auto­maat­ti, meil­tä saa siis aina takuu tuo­ret­ta kah­via. Kah­vi­au­to­maa­tis­ta saa myös eri­kois­kah­vien lisäk­si kaa­kao­ta ja tee­tä. Väli­pa­la-auto­maa­tis­ta löy­tyy make­aa ja suo­lais­ta pik­ku­pur­ta­vaa, limu­ja ja pil­li­me­hu­ja unoh­ta­mat­ta. Kah­vion vie­res­sä on pik­ku­väel­le oma viih­tyi­sä paik­ka piir­ret­ty­jen kat­se­luun.

Eri­lai­set ja edul­li­set tava­rat

Meil­lä käy kor­tit sekä kätei­nen

Tyy­ty­väi­set asiak­kaat

Kirp­pik­set

- 50/50 pal­ve­lu
- Itse­pal­ve­lun kirp­pu­to­ri

Avoin­na

Ti-Pe10.00-18.00
La-Su10.00-15.00

Osoi­te

Van­ha­tie 22
15240 Lah­ti