0207303390 info@swappis.fi

Kesä­kuun kamp­pan­ja

Varaa itsel­le­si kesä­kuun aika­na myyn­ti­paik­ka (hylly+rekki)
itse­pal­ve­lu­puo­lel­ta
1.7.-31.8.2018 väli­sel­le ajal­le
HIN­TAAN 25€/ viik­ko

Kesä­vii­kon­lop­pui­sin park­ki­pai­kal­lam­me on perä­kont­ti­kirp­pis. Tilaa on 10:lle autol­le. Pai­kat täy­te­tään tulo­jär­jes­tyk­ses­sä.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan tiloi­him­me ja varaa­maan itsel­le­si myyntipaikka/myyntijakso, joko itse­pal­ve­lu­kirp­pik­sen tai 50/50 puo­lel­ta. Voit teh­dä varauk­sen myös kir­jau­tu­mal­la Kirp­pa­ri Kal­leen.

Itse­pal­ve­lu­kirp­pik­sen hyl­ly ja rek­ki­pai­kan nor­maa­li hin­ta on 30€/ viik­ko ja pelk­kä hyl­ly­paik­ka 15€/ viik­ko.

 

50/50-pal­ve­lun myyn­ti­jak­son tuot­to jae­taan sinun ja mei­dän kes­ken.

 

Ter­ve­tu­loa kirp­pu­to­ril­lem­me Lah­den Hol­maan!

Ava­sim­me 10.kesäkuuta Lah­teen uuden, hie­man eri­lai­sen kirp­pu­to­ri­ko­ko­nai­suu­den. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan tiloi­him­me ja varaa­maan itsel­le­si myyntipaikka/myyntijakso, joko itse­pal­ve­lu­kirp­pik­sen puo­lel­ta tai 50/50 pal­ve­lu­na. Voit teh­dä varauk­sen myös kir­jau­tu­mal­la Kirp­pa­ri Kal­leen.

Kah­vio-nurk­kauk­ses­tam­me on vali­tet­ta­vas­ti vie­lä hie­man kes­ke­ne­räi­nen, mut­ta kun­han saam­me auto­maat­ti­toi­mit­ta­jal­ta kah­vi-sekä väli­pa­la-auto­maat­ti, niin meil­tä saa aina takuu tuo­ret­ta kah­via. Vali­koi­mas­sa on myös kaa­kao­ta ja tee­tä. Väli­pa­la-auto­maa­tis­ta löy­tyy make­aa ja suo­lais­ta pik­ku­pur­ta­vaa limu­ja ja pil­li­me­hu­ja unoh­ta­mat­ta. Itse­pal­ve­lu­kirp­pik­sen puo­lel­la on pik­ku­väel­le oma viih­tyi­sä paik­ka piir­ret­ty­jen kat­se­luun.

Eri­lai­set ja edul­li­set tava­rat

Meil­lä käy kor­tit sekä kätei­nen

Tyy­ty­väi­set asiak­kaat

Vuo­kraa­mo

- Juhliin/tilaisuuksiin juh­la­tel­tat,
somis­teet ja tar­vik­keet

Kirp­pik­set

- 50/50 pal­ve­lu
- Itse­pal­ve­lun kirp­pu­to­ri

Avoin­na

Ti-Pe10.00-18.00
La-Su10.00-15.00

Osoi­te

Van­ha­tie 22
15240 Lah­ti